Algemene voorwaarden

Oppasdienst afspraken tussen ouders en oppas-student

  1. De vrijwilligers voor deze oppasdienst nemen hun taak zeer serieus en zullen hun uiterste best doen een veilige omgeving te bieden aan de kinderen.
  2. Vrijwilligers verklaren geen klachten te hebben die Corona gerelateerd kunnen zijn. Zij zullen in hun persoonlijke contacten ook de maximale veiligheid in acht nemen.
  3. Ouders behouden de verantwoordelijkheid voor de kinderen. De vrijwilligers nemen geen aansprakelijkheid over.
  4. Ouders verplichten zich om naar huis te komen en de zorg voor de kinderen over te nemen zodra de kinderen klachten hebben die Corona gerelateerd kunnen zijn. Hierbij is de opvatting van de vrijwilliger doorslaggevend maw indien de vrijwilliger vraagt aan ouders om naar huis te komen dient de ouder daaraan gehoor te geven.
  5. Ouders zijn verplicht hun adres en telefonische bereikbaarheid aan de oppasdienst kenbaar te maken.
  6. Ouders zullen in eerste instantie proberen zelf opvang te regelen en pas van de oppasdienst gebruik  maken indien er geen andere oplossing voorhanden is.
  7. Ouders zijn aan de vrijwilligers geen vergoeding verschuldigd.
  8. Ouders dienen aan de oppas de gemaakte reiskosten te vergoeden op basis van openbaar vervoer 2e klas of 19 cent per kilometer. Indien de zorginstelling hier een beleid voor heeft kunnen de ouders deze reiskosten vervolgens bij de eigen werkgever declareren.
  9. Oppasvoordezorg.nl is uitsluitend verantwoordelijk voor matching van ouder en vrijwilliger. Door akkoord te gaan met de matching, valt de verantwoordelijkheid voor alle zaken geheel voor rekening van oppas en ouder. Oppasvoordezorg.nl is daarmee niet aansprakelijk te stellen voor omstandigheden na matching zoals bijvoorbeeld diefstal, schade, ongevallen, eventuele corona besmettingen of overlijden. 
  10. Verstrekte gegevens door oppas en zorgverleners worden na 6 maanden na aanmelding vernietigd. Zie hiervoor de privacyverklaring. 

Woensdag 1 april 2020, Utrecht